Financiële planning

Een totaal overzicht van uw situatie

Financiële Planning is het opstellen van een alles omvattend financieel plan waarbij alle aspecten van de juridische, fiscale en overige wetgeving worden getoetst op iemands persoonlijke situatie. Het uitgangspunt van een financiële planning is dan ook het formuleren van doelstellingen aan de hand van eerder geformuleerde wensen.

Belangrijk is vooral dat het in begrijpelijke taal wordt uitgelegd, zo rekenen wij altijd met het zogenaamde netto besteedbaar inkomen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met uw uitgaven en wensen op het persoonlijke vlak. U ziet dan ook duidelijk wat u netto besteedbaar overhoudt.

Ons kantoor biedt geen diensten van financial planning aan, maar al onze adviezen zijn wel op deze principes gebaseerd.

Helder inzicht en totaalbeeld

Een goede financiële planning verschaft helder inzicht in de financiële situatie, zowel op de korte, de middellange als op de lange termijn. Van groot belang is daarbij dat alle financiële voorzieningen in ogenschouw worden genomen en goed op elkaar zijn afgestemd. Maar al te vaak komt het voor dat voorzieningen zoals hypotheek, verzekeringen en pensioen niet goed op elkaar aansluiten of niet meer blijken te passen bij de actuele situatie en wensen.

Door het steeds maar complexer worden van de financiële wereld is het noodzakelijk om alle risico`s duidelijk in kaart te brengen.

Of een financiële planning voor u interessant is, kunt u zelf beoordelen.

Stel uzelf de volgende vragen:

  • Wat is mijn netto besteedbaar inkomen als ik op de door mij gewenste leeftijd stop met werken?
  • Wat is het inkomen van mijn partner als ik onverhoopt zou komen te overlijden?
  • Maak ik gebruik van mogelijke fiscale voordelen?
  • Ga ik verstandig om met mijn vrij besteedbaar inkomen?
  • Hoe ontwikkelt mijn carrière zich en hoe past dit bij mijn persoonlijke toekomstplannen?

European Financial Planning Association (EFPA)Logo Efpa Belgium

Om de titel van European Financial Advisor te bekomen, hebben wij een intensieve opleiding gevolgd bij Studio Financiële Planning (Jo Stremersch en Prof. Dr. Emiel Van Broeckhoven).

Om deze erkenning te behouden, moeten wij jaarlijks een traject van opleidingen en bescholingen volgen. Dit garandeert u dat wij steeds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op fiscaal en juridsch vlak zodat onze adviezen steeds actueel zijn en aangepast aan uw situatie.

 

Crelan-Online.be | Disclaimer | Card Stop