Schade aan uw woning - Kantoor Verhofstadt

Schade aan uw woning

 • Voorkom maximaal uitbreiding van de schade maar denk aan uw eigen veiligheid! Let op met hoogtes, buiten huis gaan tijdens een storm, leg de elektriciteit af wanneer nodig,… De eventuele kosten die u als goede huisvader maakt voor redding en behoud van uw woning, mogen worden toegevoegd aan de schade-eis (‘redding en behoud’).
 • Neem digitale foto’s van de schade en mail deze naar info@kantoor-verhofstadt.be.
 • Bezorg ons een gedetailleerde omschrijving van:
  1. De oorzaak van de schade
  2. De schade zelf
  3. De identiteit van de schadeveroorzaker (indien deze gekend is)
  4. Het rekeningnummer waarop de schade mag betaald worden
 • Bezorg ons een gedetailleerd en becijferd bestek voor de herstelling van de schade (opgemaakt door een vakman of uzelf).
 • Opgelet: hou beschadigde zaken bij zodat een expert ze eventueel kan bezichtigen. Herstel mag maar worden aangevat nadat u een akkoord hebt met de verzekeraar (met uitzondering van de kosten voor redding en behoud).