Een vennootschap, iets voor u? - Kantoor Verhofstadt

Een vennootschap, iets voor u?

Waarom een vennootschap oprichten?

Als u een vennootschap opricht, maakt u een onderscheid tussen een fysieke persoon (uzelf) en een rechtspersoon (de vennootschap). Zo ontstaan er nieuwe mogelijkheden om uw vermogen te optimaliseren. Een vennootschap oprichten brengt ook extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor het voeren van een dubbele boekhouding, de notaris, revisor of accountant. Daarnaast moet u fiscale en deontologische regels naleven.

In de meeste gevallen biedt een vennootschap financiële voordelen. Hoe meer uw inkomsten toenemen, hoe interessanter het wordt om een vennootschap op te richten. U geniet dan bijvoorbeeld van lagere belastingschijven of fiscale voordelen bij de opbouw van pensioenkapitaal.

Positieve tendens

Sinds de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen is het eenvoudiger om een vennootschap op te richten in België. Het aantal vennootschapsvormen werd teruggebracht van 17 naar 4 om de ondernemingszin te bevorderen. Die doelstelling is bereikt, als we de cijfers van de bedrijfsbarometer van de Federatie van Notarissen (Fednot) mogen geloven. In de 12 maanden na de invoegetreding (mei 2019) werden 32.700 bedrijven opgericht. Dat is een stijging van 34 procent vergeleken met het jaar ervoor. Die tendens zette zich de twee daaropvolgende jaren verder, met respectievelijk 37.800 en 40.000 nieuw opgerichte bedrijven.

De BV: de nieuwe ster

De reden van dit succes: de Besloten Vennootschap (BV), een nieuwe vennootschapsvorm. De opvolger van de BVBA is goed voor bijna 97 procent van de nieuwe vennootschappen. De Besloten Vennootschap is dan ook bijzonder interessant voor zelfstandigen. De vereiste van een minimale kapitaalinbreng van 18.550 euro werd vervangen door een aanvangskapitaal dat gewoon moet volstaan om de schuldeisers te beschermen. In de meeste gevallen wordt dat bedrag dus afgestemd op het financieel plan. Dit wijst op de beperkte financiële behoeften van een managementvennootschap. Bovendien mag men geen dividend uitkeren als het netto-actief van de vennootschap negatief is of dreigt te worden, of als het eigen vermogen onvoldoende is om alle schulden te betalen die binnen de 12 maanden opeisbaar zijn. Bij de oprichting van een BV is slechts minimaal 1 aandeelhouder vereist en mag het startkapitaal de vorm aannemen van kennis, vastgoed of prestaties.

Andere vormen

De laatste jaren koos slechts 2,1 procent van de oprichters voor een naamloze vennootschap (NV). Het wettelijk kader van de NV met betrekking tot de uitkering van winsten is duidelijker dan bij een BV, maar ook strenger. Deze vennootschapsvorm is vooral interessant voor grote en beursgenoteerde bedrijven.

De commanditaire vennootschap vertegenwoordigt slechts een heel klein deel van de opgerichte vennootschappen. Deze eenvoudige vennootschapsvorm wordt meestal gebruikt voor vermogensplanning of door meerdere ondernemers die samen een werk willen uitvoeren. Er zijn minimaal twee vennoten vereist, die voor altijd hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de maatschappelijke verbintenissen die de onderneming aangaat. De grote troef is dat er geen eigen inbreng vereist is, noch een notariële akte.

Tot slot is er de coöperatieve vennootschap (CV). Die is voorbehouden voor bedrijven die gemeenschappelijke deugdzame en positieve doelstellingen nastreven in plaats van winstmaximalisatie. De basisregels zijn vergelijkbaar met die van een BV: ook bij de CV is geen startkapitaal vereist, maar wel een minimum van drie oprichters-coöperanten die op elk moment vrij zijn om tot de CV toe te treden of die te verlaten.

 

22.02.2023
Bron: Axa blog

Open icon
Close icon

Contact

Gentse Steenweg 8,
9160 Lokeren
09 339 08 08
Online afspraak maken
Of via Whatsapp (09 339 08 08)

Bank: lokeren.gentsesteenweg@crelan.be
Verzekeringen: info@kantoor-verhofstadt.be
Privacygegevens: katrien@kantoor-verhofstadt.be (DPO)

Openingsuren

Ma:8u30 – 12u30   13u30 – 16u30
Di:8u30 – 12u30   16u00 – 18u00
Wo:8u30 – 12u30   op afspraak
Do:8u30 – 12u30   13u30 – 16u30
Vr:8u30 – 12u30   13u30 – 16u30
Za:9u00 – 12u00 (niet in juli en augustus)

Nieuwsbrief

Maximaal 1 keer per maand relevante info in uw mailbox.